Danh mục sản phẩm

Sổ tay hướng dẫn sử dụng LOTO - TATEKSAFE

Thứ ba - 14/05/2024 05:24
Ngày nay ngày càng có nhiều công ty thực hiện LockoutTagoutTryout (LOTOTO). Câu hỏi mà hầu hết mọi người đều phải đối mặt là: “Làm thế nào?”. Với sổ tay hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cố gắng hướng dẫn bạn quy trình thiết lập bản thảo đầu tiên của chương trình LOTOTO.
Sổ tay hướng dẫn sử dụng LOTO PROLOCKEY
Sổ tay hướng dẫn sử dụng LOTO PROLOCKEY
Việc triển khai chương trình LOTOTO bao gồm 3 bước:
1. Chuẩn bị sổ tay hướng dẫn LOTOTO bao gồm tất cả các thủ tục
2. Đào tạo nhân sự
3. Thực hiện chương trình
Với tài liệu này, chúng tôi hy vọng đã cung cấp cho bạn cơ sở tốt để có thể triển khai thành công chương trình 3 bước trên. Tất nhiên, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn trong quá trình này và tư vấn cho bạn cách lựa chọn sản phẩm phù hợp.
TATEKSAFE nhấn mạnh rằng tài liệu này không đảm bảo 100% tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Đây chỉ là bản thảo đầu tiên mà bạn sẽ phải tính toán để phù hợp với tình huống áp dụng cho doanh nghiệp của mình.
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1; MỤC TIÊU
1.1 TẠI SAO LÀ HƯỚNG DẪN LOTOTO NÀY?
1.2 PHẠM VI
CHƯƠNG 2; ĐỊNH NGHĨA
CHƯƠNG 3; ỦY QUYỀN VÀ ĐÀO TẠO
3.1 BỘ AN TOÀN
3.2 GIÁM SÁT KHU VỰC
3.3 NHÂN
3.4 NHÂN VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG
3.5 NHÂN VIÊN KHÁC CHƯƠNG
4; CÁC MẪU ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG VÀ MẪU THỦ TỤC XỔ SỐ
CHƯƠNG 5; QUY TRÌNH LOTOTO
5.1 CHUẨN BỊ TẮT MÁY
5.2 TẮT MÁY HOẶC
THIẾT BỊ 5.3 Cách ly MÁY HOẶC THIẾT BỊ
5.4 ỨNG DỤNG THIẾT BỊ KHÓA HOẶC GÓT THIẾT BỊ
5.5 NĂNG LƯỢNG LƯU TRỮ
5.6 XÁC MINH CÁCH CÁCH PHÁT CHƯƠNG
6; QUY TẮC LOTOTO
6.1 THỦ TỤC
6.2 TÀI LIỆU
6.3 BỎ VẬT LIỆU
6.4 CẤP PHÉP
6.5 SỬ DỤNG THẺ LOTOTO
6.6 GẮN THẺ
6.7 HẠN CHẾ CỦA THẺ NGOÀI
6.8 BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ LOTOTO 13
CHƯƠNG 7; THIẾT BỊ KHÓA THẺ TAGOUT
7.1 YÊU CẦU TỐI THIỂU
CHƯƠNG 8; RA KHỎI THIẾT BỊ LOTO
8.1 KHÓA VÀ/HOẶC THIẾT BỊ KHÓA
8.2 QUY TRÌNH THÁO THIẾT BỊ LOTO CỦA NGƯỜI KHÁC
CHƯƠNG 9; KIỂM TRA HOẶC ĐỊNH VỊ MÁY, THIẾT BỊ HOẶC BỘ PHẬN
9.1 QUY TRÌNH KIỂM TRA HOẶC ĐỊNH VỊ MÁY, THIẾT BỊ HOẶC BỘ PHẬN
CHƯƠNG 10; NHÓM-LOTOTO
10.1 THỦ TỤC ĐỐI VỚI NHÓM-LOTOTO
CHƯƠNG 11; THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHƯƠNG 12; Rà soát QUY TRÌNH LOTOTO
12.1 Rà soát
12.2 TÀI LIỆU Rà soát PHỤ LỤC
PHỤ LỤC A: MẪU ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG 20
PHỤ LỤC B: MẪU THỦ TỤC LOTOTO 21
PHỤ LỤC C: BIỂU TƯỢNG 22
PHỤ LỤC D: THIẾT BỊ LOTOTO 23

Giới thiệu
Chỉ thị Châu Âu 89/655/EEC (phiên bản mới nhất Chỉ thị EU 2009/104/EC) quy định các yêu cầu tối thiểu về an toàn và sức khỏe lao động cho việc sử dụng thiết bị làm việc bởi người lao động. Điều này liên quan đến tất cả các máy móc, thiết bị, dụng cụ hoặc cài đặt đã qua sử dụng và bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các thiết bị này.
Theo chỉ thị này, người sử dụng lao động phải thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng thiết bị cung cấp phù hợp cho công việc cần thực hiện. Nếu không phải là như vậy, chúng cần được điều chỉnh để đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lao động trong quá trình sử dụng thiết bị đó có thể được đảm bảo. Nếu không thể thực hiện được thì người sử dụng lao động cần thực hiện các biện pháp phù hợp để giảm thiểu các rủi ro.
Chỉ thị chứa các điều khoản chung về nguyên lý thiết kế nơi làm việc, thông tin và đào tạo cho người lao động, kiểm tra định kỳ các thiết bị làm việc và kỹ năng cụ thể mà nhân viên phải có để làm việc với thiết bị làm việc có thể gây ra mối đe dọa đến an toàn hoặc sức khỏe.

Ngoài ra, có một số ví dụ cần được đề cập cụ thể.
Phụ lục 1 - § 2.14: Tất cả các thiết bị làm việc phải được trang bị các phương tiện có thể nhận dạng rõ ràng để cách ly nó khỏi tất cả các nguồn năng lượng của nó.
Phụ lục 1 - § 2.16: Để thực hiện các hoạt động sản xuất, điều chỉnh và bảo trì, nhân viên phải có khả năng tiếp cận tất cả các bộ phận cần thiết của thiết bị trong điều kiện luôn được đảm bảo an toàn.
Để đảm bảo tuân thủ chỉ thị nêu trên, LOTOTO là một giải pháp khả thi. LOTOTO là một quy trình an toàn được xác định trước, theo đó nguồn cung cấp năng lượng của máy móc và thiết bị công nghiệp sẽ bị tắt trong khi thực hiện công việc vệ sinh, bảo trì hoặc sửa chữa. Trong Chỉ thị Châu Âu chỉ đề cập đến các yêu cầu tối thiểu và chúng không đề cập đến phương án cụ thể của các phương pháp/thành phần sẽ được sử dụng.
Tiêu chuẩn OSHA 1910.147 cụ thể hơn một chút về các yêu cầu này. Tiêu chuẩn này quy định các nội dung sau về thiết bị khóa và gắn thẻ cách ly:
- Chúng phải được phân định là các thiết bị riêng lẻ;
- Chúng phải là thiết bị duy nhất để kiểm soát các nguồn năng lượng;
- Không được sử dụng cho mục đích khác và phải đáp ứng các yêu cầu sau: bền, đạt tiêu chuẩn, chắc chắn, có thể nhận dạng được.
+ Độ bền: Thiết bị phải có khả năng chịu đựng được môi trường mà chúng tiếp xúc trong thời gian tiếp xúc tối đa dự kiến.
+ Tiêu chuẩn hóa: Các thiết bị phải đạt tiêu chuẩn trong cơ sở, về màu sắc, hình dạng hoặc kích thước.
+ Đáng kể: Các thiết bị phải đủ chắc chắn để có thể chống lại việc tháo ra mà không cần sử dụng lực quá mạnh hoặc các kỹ thuật khác thường, chẳng hạn như sử dụng kìm cắt.
+ Có thể nhận dạng: Các thiết bị phải cho biết danh tính của nhân viên.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã cố gắng kết hợp những phương pháp tốt nhất được đề cập ở trên để tạo ra một chương trình LOTOTO phù hợp.

Chương 1; Mục tiêu
1.1 Tại sao lại có hướng dẫn sử dụng LOTOTO này?
Sổ tay hướng dẫn này nêu các yêu cầu về kiểm soát năng lượng nguy hiểm (LOTOTO) theo yêu cầu của tiêu chuẩn OSHA 29 CFR 1910.147 cũng như các luật và quy định của Châu Âu. Các tiêu chuẩn này yêu cầu sử dụng các biện pháp kiểm soát để đề phòng việc cấp điện, khởi động hoặc giải phóng năng lượng dự trữ bất ngờ trong máy móc và thiết bị đang được bảo dưỡng. Tất cả các nguồn năng lượng phải được cách ly và ngừng hoạt động trước khi bắt đầu bảo trì hoặc bảo trì. Việc giải phóng năng lượng như vậy có thể gây tổn hại đáng kể hoặc tử vong.
Để cách ly và làm cho nguồn năng lượng không hoạt động, phải sử dụng thiết bị khóa, khóa và thẻ cảnh báo để khóa nguồn năng lượng và cảnh báo không cấp lại năng lượng cho thiết bị đang được bảo dưỡng. Mỗi nhân viên làm việc trên máy phải gắn khóa và/hoặc thẻ vào thiết bị cách ly năng lượng. Nhiệm vụ của mỗi nhân viên là phải làm quen với chương trình này và tuân theo các thủ tục đã nêu.

1.2 Phạm vi
Tên công ty cam kết cung cấp cho nhân viên những công cụ cần thiết để đảm bảo nơi làm việc an toàn. Chính sách này áp dụng cho tất cả nhân viên của Công ty và phải tuân thủ các quy trình LOTOTO được nêu trong chính sách này mỗi khi thực hiện các hoạt động sau:
- Lắp đặt,
- Điều chỉnh,
- Sửa chữa,
- Bảo dưỡng,
- Vệ sinh,
- Thử nghiệm,
- Kiểm tra hoặc
- Nâng cấp máy móc, thiết bị.
Trong quá trình sản xuất, cũng có thể xảy ra các hoạt động yêu cầu sử dụng LOTOTO. Điều này sẽ xảy ra trong các tình huống
- Khi (một phần) bộ phận bảo vệ và/hoặc các bộ phận an toàn khác phải được tháo ra hoặc bỏ qua hoặc
- Khi nhân viên phải di chuyển (các bộ phận của cơ thể) mình trong bộ phận làm việc hoặc khu vực nguy hiểm của máy hoặc cài đặt.
Có những hoạt động khác có thể yêu cầu quy trình LOTOTO và nhân viên nên hỏi người giám sát Khu vực của họ khi có nghi ngờ.

Chương 2; Định nghĩa
- Đã kích hoạt: Được kết nối với nguồn năng lượng hoặc dưới sự hiện diện của năng lượng dư thừa hoặc dự trữ.
- Nhân viên bị ảnh hưởng: Nhân viên có công việc đòi hỏi phải vận hành hoặc sử dụng máy móc hoặc thiết bị đang được LOTOTO thực hiện bảo dưỡng hoặc bảo trì hoặc công việc của họ yêu cầu anh/cô ấy phải làm việc trong khu vực đang thực hiện bảo trì hoặc bảo dưỡng đó. được thực hiện.
- Nhân viên được ủy quyền: Nhân viên khóa hoặc gắn thẻ cho máy móc hoặc thiết bị để thực hiện bảo dưỡng hoặc bảo trì máy móc hoặc thiết bị đó. Nhân viên bị ảnh hưởng sẽ trở thành nhân viên được ủy quyền khi nhiệm vụ của nhân viên đó bao gồm dịch vụ hoặc bảo trì được đề cập trong phần này. Nhân viên được ủy quyền sẽ được giao những trách nhiệm như vậy khi Người An toàn xác định đã nhận được kiến ​​thức và đào tạo phù hợp.
- Thiết bị cách ly năng lượng: Một thiết bị cho phép bạn sử dụng khóa và/hoặc gắn thẻ để cách ly và khóa nguồn năng lượng.
- Nguồn năng lượng: Bất kỳ nguồn điện, cơ khí, thủy lực, khí nén, hóa học, nhiệt hoặc năng lượng nào khác.
- Khóa máy: Việc đặt thiết bị khóa trên thiết bị cách ly năng lượng, theo quy trình được nêu trong chính sách này, đảm bảo rằng thiết bị cách ly năng lượng và thiết bị được điều khiển không thể hoạt động cho đến khi tháo thiết bị khóa.
- Thiết bị khóa: Một thiết bị sử dụng phương tiện tích cực như khóa, kiểu chìa khóa hoặc kiểu kết hợp, để giữ thiết bị cách ly năng lượng ở vị trí an toàn và ngăn chặn việc cấp điện cho máy móc hoặc thiết bị.
- Nhân viên khác: Một nhân viên có hoạt động (có thể) diễn ra tại khu vực sử dụng LOTOTO. Những nhân viên này phải được hướng dẫn về LOTOTO theo cách mà họ sẽ không bao giờ cố gắng khởi động máy móc hoặc thiết bị có lắp đặt thiết bị khóa và/hoặc gắn thẻ cách ly.
- Gắn thẻ cách ly: Việc đặt thiết bị gắn thẻ cách ly trên thiết bị cách ly năng lượng, theo quy trình được nêu trong chính sách này, để cho biết rằng thiết bị cách ly năng lượng và thiết bị đang được kiểm soát không thể hoạt động cho đến khi thiết bị gắn thẻ cách ly được tháo ra.
- Thiết bị gắn thẻ (dấu hiệu cảnh báo): Dấu hiệu/nhãn cảnh báo được thiết kế đặc biệt, được gắn vào hoặc gần thiết bị cách ly năng lượng để cho biết rằng thiết bị này và máy móc hoặc thiết bị cách ly không được vận hành.

Chương 3; Ủy quyền và đào tạo
3.1 Phòng An toàn

Tất cả nhân viên của Công ty [Tên Công ty] sẽ nhận được đào tạo về các quy trình LOTOTO. Người phụ trách An toàn sẽ cung cấp đào tạo thông qua video huấn luyện, các cuộc họp trong lớp, các tờ rơi, chính sách này và bất kỳ phương tiện khả thi nào khác cần thiết. Nội dung này sẽ được quyết định bởi Người phụ trách An toànNgười giám sát Khu vực. Người phụ trách An toàn sẽ chứng nhận rằng việc đào tạo nhân viên đã được thực hiện và được duy trì cập nhật. Chứng nhận sẽ chứa tên của mỗi nhân viên và các ngày đào tạo. Việc đào tạo lại sẽ được cung cấp cho tất cả nhân viên được ủy quyền và ảnh hưởng mỗi khi có thay đổi trong các nhiệm vụ công việc của họ, một sự thay đổi trong máy móc, thiết bị hoặc quy trình đưa ra một nguy cơ mới, hoặc khi có thay đổi trong các quy trình kiểm soát năng lượng. Việc đào tạo lại sẽ xác định năng lực của nhân viên và giới thiệu các phương pháp kiểm soát mới hoặc đã được sửa đổi nếu cần thiết.
3.1.1
Người phụ trách An toàn sẽ đảm bảo hoàn thành các đánh giá và kiểm tra cần thiết theo chính sách này (Xem chương 12).
3.1.2
Người phụ trách An toàn sẽ chịu trách nhiệm trao đổi các quy trình LOTOTO với các nhà thầu bên ngoài và đào tạo phù hợp các quy trình của nhà thầu bên ngoài cho nhân viên của Tên Công ty.
3.2 Giám sát khu vực
Giám sát khu vực sẽ ủy quyền cho nhân viên của mình thực hiện LOTOTO. Người giám sát khu vực sẽ chỉ định trách nhiệm chính cho một nhân viên được ủy quyền khi thực hiện khóa nhóm. Người giám sát khu vực cũng sẽ thực hiện việc tháo khóa và thẻ khi nhân viên được ủy quyền không thể thực hiện nhiệm vụ đó (xem chương 7). Người giám sát khu vực sẽ cung cấp ổ khóa và thiết bị khóa thích hợp cho nhân viên được ủy quyền.
3.3 Nhân viên được ủy quyền
Nhân viên được ủy quyền sẽ được đào tạo cần thiết từ Người phụ trách An toàn và thực hiện các quy trình được nêu trong chính sách này khi LOTOTO là cần thiết. Nhân viên được ủy quyền sẽ áp dụng và gỡ bỏ ổ khóa và thẻ theo chính sách này và sẽ thực hiện xác minh độc lập LOTOTO khi được yêu cầu.
3.4 Nhân viên bị ảnh hưởng
Nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được Người phụ trách An toàn đào tạo cần thiết về quy trình LOTOTO. Nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được Người giám sát Khu vực của họ thông báo về LOTOTO.
3.5 Nhân viên khác
Các nhân viên khác sẽ được đào tạo cần thiết từ Người An toàn về quy trình LOTOTO và họ sẽ nhận thức được thực tế là họ không bao giờ được cố gắng khởi động máy móc hoặc thiết bị có lắp đặt thiết bị khóa và/hoặc gắn thẻ cách ly.

Chương 4; Biểu mẫu đánh giá năng lượng và biểu mẫu thủ tục LOTOTO
Người phụ trách An toàn, nhân viên được ủy quyền và Người giám sát khu vực sẽ hoàn thành Biểu mẫu đánh giá năng lượng (Phụ lục A) cho mỗi máy móc và tất cả thiết bị được đặt tại Công ty [Tên Công ty]. Các biểu mẫu này phải được điền trước LOTOTO, được lưu giữ tại Phòng thích hợp và được tham chiếu đến các Biểu mẫu thủ tục LOTOTO (Phụ lục B). Khi cần có LOTOTO, Người phụ trách An toàn, nhân viên được ủy quyền và người giám sát khu vực sẽ hoàn thành Biểu mẫu quy trình LOTOTO cho thiết bị tương ứng bằng cách sử dụng các quy trình đã nêu trong Phần 5. Sau khi hoàn thành LOTOTO, Biểu mẫu quy trình LOTOTO phải được lưu trong hồ sơ tại Bộ phận thích hợp để Số năm.

Chương 5; Quy trình LOTOTO
5.1 Chuẩn bị ngừng hoạt động
Tất cả nhân viên bị ảnh hưởng phải được thông báo rằng LOTOTO sẽ được sử dụng. Trước khi nhân viên được ủy quyền hoặc bị ảnh hưởng tắt máy hoặc thiết bị, nhân viên được ủy quyền phải có kiến ​​thức về loại và cường độ năng lượng, mức độ nguy hiểm của năng lượng cần kiểm soát và phương pháp hoặc phương tiện để kiểm soát năng lượng. Vui lòng xem Phụ lục B.
5.2 Tắt máy hoặc thiết bị
Máy hoặc thiết bị phải được tắt hoặc tắt theo quy trình được thiết lập cho máy hoặc thiết bị. Việc ngừng hoạt động có trật tự phải được áp dụng để tránh bất kỳ (các) mối nguy hiểm bổ sung hoặc gia tăng nào đối với nhân viên do việc ngừng hoạt động của thiết bị.
5.3 Cách ly máy hoặc thiết bị
Tất cả các thiết bị cách ly năng lượng cần thiết để kiểm soát toàn bộ năng lượng cho máy hoặc thiết bị phải được người giám sát khu vực cung cấp. Các thiết bị phải được vận hành theo cách cách ly máy hoặc thiết bị khỏi (các) nguồn năng lượng.
5.4 Ứng dụng thiết bị khóa hoặc gắn thẻ cách ly
5.4.1
Các thiết bị khóa hoặc gắn thẻ cách ly phải được nhân viên có thẩm quyền gắn vào từng thiết bị cách ly năng lượng.
5.4.2
Các thiết bị khóa, nếu được sử dụng, phải được gắn theo cách giữ các thiết bị cách ly năng lượng ở vị trí "an toàn" hoặc "tắt".
5.4.3
Các thiết bị gắn thẻ, nếu được sử dụng, phải được dán theo cách sẽ chỉ rõ rằng việc vận hành hoặc di chuyển các thiết bị cách ly năng lượng khỏi vị trí "an toàn" hoặc "tắt" đều bị cấm.
- Khi sử dụng thiết bị gắn thẻ cùng với thiết bị cách ly năng lượng được thiết kế có khả năng khóa, phần đính kèm thẻ phải được gắn chặt vào cùng một điểm mà lẽ ra khóa đã được gắn vào.
- Trong trường hợp thẻ không thể được gắn trực tiếp vào thiết bị cách ly năng lượng, thẻ phải được đặt càng gần thiết bị càng an toàn càng tốt, ở vị trí mà bất kỳ ai cố gắng vận hành thiết bị đều có thể nhìn thấy ngay lập tức.
5.5 Năng lượng được lưu trữ
Sau khi áp dụng thiết bị khóa hoặc gắn thẻ cách ly cho các thiết bị cách ly năng lượng, tất cả năng lượng được lưu trữ hoặc năng lượng dư có khả năng gây nguy hiểm sẽ được giải tỏa, ngắt kết nối, hạn chế và mặt khác sẽ được đảm bảo an toàn.
5.5.1
Nếu có khả năng tích lũy lại năng lượng dự trữ đến mức nguy hiểm thì việc kiểm tra cách ly phải được tiếp tục cho đến khi hoàn thành bảo dưỡng hoặc bảo trì hoặc cho đến khi khả năng tích lũy đó không còn nữa.

5.6 Xác minh cách ly
Trước khi bắt đầu làm việc trên máy móc hoặc thiết bị đã bị khóa hoặc gắn thẻ, nhân viên được ủy quyền phải xác minh vị trí thích hợp của thiết bị cách ly năng lượng và việc ngắt điện của thiết bị. Nhân viên được ủy quyền phải thực hiện bất kỳ thử nghiệm cụ thể nào của thiết bị để xác nhận rằng mọi năng lượng nguy hiểm đã được giải phóng. Sau khi thử nghiệm, tất cả các cơ cấu điều khiển vận hành phải được đưa về vị trí “an toàn” hoặc “tắt”.

Chương 6; Quy tắc LOTOTO
6.1 Quy trình
Mỗi bộ phận, tòa nhà, địa điểm, v.v. sử dụng chính sách này để kiểm soát năng lượng nguy hiểm, phải thiết lập và ghi lại các quy trình cụ thể tại địa điểm để cách ly năng lượng cho tất cả máy móc và thiết bị trong khu vực đó. Các thủ tục phải tuân theo những gì được nêu trong chính sách này (xem chương 5).
6.2 Chất liệu
Để đảm bảo an toàn cho nhân viên của chúng tôi và tuân thủ theo tiêu chuẩn của OSHA, các khóa được sử dụng cho LOTOTO phải đồng nhất về màu sắc, hình dáng hoặc kích thước. Công ty [Tên Công ty] đã quyết định chỉ sử dụng loại khóa cho mục đích LOTOTO. Sự đồng nhất này về loại khóa, trên toàn công ty, sẽ đảm bảo rằng tất cả nhân viên biết khi nào có một sự khóa bị mất hiệu lực. Chỉ “ CÓ THỂ” sử dụng loại khóa nào cho việc khóa và loại khóa nào “KHÔNG THỂ” được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác tại cơ sở của chúng tôi.
6.3 Loại bỏ tài liệu
Không nhân viên nào được tháo khóa hoặc thẻ của nhân viên khác (xem chương 8).
6.4
Dịch vụ ủy quyền trên bất kỳ máy móc hoặc thiết bị bị khóa nào sẽ không được thực hiện bởi bất kỳ nhân viên nào ngoài nhân viên được ủy quyền.
6.5 Sử dụng thẻ cách ly
Nếu thiết bị cách ly năng lượng có khả năng khóa được, nhân viên được ủy quyền phải thực hiện khóa theo quy trình được liệt kê trong sổ tay hướng dẫn này. Nếu Người giám sát khu vực có thể chứng minh rằng việc sử dụng quy trình gắn thẻ cách ly sẽ mang lại cho nhân viên của họ sự bảo vệ hoàn toàn khỏi nguồn năng lượng nguy hiểm thì việc gắn thẻ cách ly được cho phép.
6.6 Gắn thẻ tagout  
 Khi sử dụng thiết bị tagout trên thiết bị cách ly năng lượng có khả năng khóa, thiết bị tagout phải được gắn ở cùng vị trí mà thiết bị khóa lẽ ra đã được gắn.
6.7 Các hạn chế của việc gắn thẻ
Khi sử dụng hệ thống gắn thẻ, nhân viên cũng phải được đào tạo về những hạn chế sau của thẻ:
6.7.1 - Thẻ về cơ bản là các thiết bị cảnh báo được gắn vào các thiết bị cách ly năng lượng và không cung cấp biện pháp kiềm chế vật lý trên các thiết bị được cung cấp bởi một cái khóa.
6.7.2 - Khi thẻ được gắn vào thiết bị cách ly năng lượng, thẻ đó không được phép gỡ bỏ ngoại trừ nhân viên được ủy quyền chịu trách nhiệm về thẻ đó và không bao giờ được bỏ qua, bỏ qua hoặc đánh bại thẻ đó.
6.7.3 - Thẻ phải dễ đọc và dễ hiểu đối với tất cả nhân viên được ủy quyền, nhân viên bị ảnh hưởng và tất cả nhân viên khác có hoạt động công việc đang hoặc có thể ở trong khu vực để có hiệu quả.
6.7.4 - Thẻ và phương tiện gắn thẻ phải được làm bằng vật liệu chịu được các điều kiện môi trường gặp phải tại nơi làm việc.
6.7.5 - Thẻ có thể gợi lên cảm giác an toàn sai lầm và ý nghĩa của chúng cần được hiểu như một phần của chương trình kiểm soát năng lượng tổng thể.

6.8 Việc bảo trì và kiểm tra các thiết bị LOTOTO
Việc giữ nguyên vẹn và hoàn chỉnh các thiết bị LOTOTO sẽ do Người giám sát khu vực thực hiện. Sẽ có cuộc kiểm tra trực quan hàng tuần về tính đầy đủ của tất cả các thiết bị LOTOTO. Sẽ có cuộc kiểm tra hàng tháng về chức năng của tất cả các thiết bị LOTOTO.

Chương 7; Thiết bị gắn thẻ khóa
7.1 Yêu cầu tối thiểu
Các thiết bị gắn thẻ khóa chuyên dụng phải được mua và lưu giữ trong từng bộ phận, tòa nhà, địa điểm, v.v. của Công ty [Tên Công ty]. Người giám sát khu vực sẽ làm việc với Người phụ trách an toàn để xác định các thiết bị phù hợp cần thiết cho tất cả các thiết bị trong từng khu vực.
7.1.1 - Thiết bị không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài LOTOTO.
7.1.2  - Các thiết bị khóa và gắn thẻ cách ly phải có khả năng chịu được môi trường mà chúng tiếp xúc trong khoảng thời gian tối đa dự kiến ​​tiếp xúc.
7.1.3 - Thiết bị gắn thẻ phải được chế tạo và in sao cho việc tiếp xúc với điều kiện thời tiết hoặc các vị trí ẩm ướt sẽ không làm cho thẻ bị hư hỏng hoặc thông điệp trên thẻ trở nên khó đọc.
7.1.4 - Thẻ không được hư hỏng khi sử dụng trong môi trường ăn mòn như khu vực xử lý và bảo quản hóa chất axit và kiềm.
7.1.5 - Các thiết bị khóa và gắn thẻ cách ly phải được tiêu chuẩn hóa dựa trên Loại khóa; và ngoài ra, trong trường hợp thiết bị gắn thẻ, việc in ấn và định dạng phải được tiêu chuẩn hóa.
7.1.6 - Thiết bị khóa phải đủ chắc chắn để ngăn chặn việc tháo ra mà không cần sử dụng lực quá mạnh hoặc các kỹ thuật bất thường.
7.1.7 - Các thiết bị gắn thẻ, bao gồm cả phương tiện gắn vào chúng, phải đủ chắc chắn để ngăn chặn việc vô tình hoặc vô tình gỡ bỏ. Phương tiện gắn thiết bị Tagout sẽ là:
- Thuộc loại không thể tái sử dụng
- Có thể gắn bằng tay
- Tự khóa
- Không thể tháo ra được với lực mở khóa tối thiểu không dưới 50 pound
- Có thiết kế chung và các đặc tính cơ bản ít nhất tương đương thành một dây buộc cáp nylon nguyên khối, chịu được mọi môi trường.
7.1.8 - Thiết bị khóa và thiết bị gắn thẻ cách ly phải cho biết danh tính của nhân viên áp dụng (các) thiết bị.
7.1.9 - Các thiết bị gắn thẻ phải cảnh báo các điều kiện nguy hiểm nếu máy hoặc thiết bị được cấp điện và phải bao gồm chú giải như sau: “Không khởi động”. "Không mở." "Không đóng." “Đừng tiếp thêm năng lượng.” “Không được vận hành.” [“Do Not Start.” “Do Not Open.” “Do Not Close.” “Do Not Energize.” “Do Not Operate.”]

Chương 8; Loại bỏ khỏi LOTOTO
8.1 Quy trình tháo thiết bị khóa và/hoặc gắn thẻ
Sau khi hoàn thành bảo trì/dịch vụ bắt buộc, (các) nhân viên được ủy quyền sẽ sử dụng các quy trình sau để tháo thiết bị LOTOTO và đưa hoạt động trở lại bình thường.
8.1.1 - Kiểm tra khu vực để đảm bảo các dụng cụ không cần thiết đã được di dời và tất cả nhân viên đều không có thiết bị.
8.1.2 - Kiểm tra thiết bị để đảm bảo máy hoặc các bộ phận của thiết bị còn hoạt động nguyên vẹn.
8.1.3 - Thông báo cho những nhân viên bị ảnh hưởng và những nhân viên khác rằng các thiết bị LOTO đang được tháo ra và máy hoặc thiết bị đã sẵn sàng được cấp điện.
8.1.4 - Mỗi nhân viên được ủy quyền phải tháo thiết bị LOTO tương ứng của mình. Nhân viên không được phép tháo thiết bị LOTO của bất kỳ ai trừ thiết bị của chính họ.
8.1.5 - Máy hoặc thiết bị có thể được cấp điện và khởi động.

8.2 Quy trình tháo thiết bị LOTO của người khác
Khi nhân viên được ủy quyền áp dụng thiết bị khóa hoặc gắn thẻ không có mặt để tháo thiết bị đó, thiết bị đó có thể được tháo ra dưới sự chỉ đạo của Người giám sát khu vực trực tiếp của nhân viên đó. Việc đào tạo cụ thể và các thủ tục để loại bỏ như vậy phải được cung cấp bởi Người An toàn. Các thủ tục và đào tạo phải được lập thành văn bản. Tài liệu phải chứng minh rằng sự an toàn tương đương với quy trình ban đầu là chỉ nhân viên được ủy quyền tháo thiết bị mới được duy trì. Quy trình cụ thể phải bao gồm ít nhất các yếu tố sau.
8.2.1 - Xác minh của Người giám sát khu vực trực tiếp rằng nhân viên đã sử dụng thiết bị không có mặt tại cơ sở.
8.2.2 - Thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để liên hệ với nhân viên được ủy quyền để thông báo cho họ rằng thiết bị khóa hoặc gắn thẻ của họ đã bị gỡ bỏ.
8.2.3 - Đảm bảo rằng nhân viên được ủy quyền có kiến ​​thức này trước khi họ tiếp tục làm việc tại cơ sở.

Chương 9; Kiểm tra hoặc định vị máy móc, thiết bị hoặc bộ phận
9.1 Quy trình kiểm tra hoặc định vị máy móc, thiết bị hoặc bộ phận
Trong các tình huống mà các thiết bị khóa hoặc gắn thẻ phải được tạm thời tháo ra khỏi thiết bị cách ly năng lượng và máy hoặc thiết bị được cấp điện để kiểm tra hoặc định vị thiết bị hoặc bộ phận của nó thì phải tuân theo trình tự hành động sau. Người giám sát khu vực và tất cả nhân viên được ủy quyền đã đặt thiết bị LOTO phải có mặt. Quy trình ít nhất phải chứa các yếu tố sau.
9.1.1 - Dọn dẹp máy móc, thiết bị dụng cụ, vật liệu.
9.1.2 - Đưa nhân viên ra khỏi khu vực máy móc, thiết bị.
9.1.3 - Tháo các thiết bị khóa hoặc gắn thẻ cách ly.
9.1.4 - Cấp điện và tiến hành thử nghiệm hoặc định vị.
9.1.5 - Ngắt điện tất cả các hệ thống và áp dụng lại các biện pháp kiểm soát năng lượng để tiếp tục bảo dưỡng và/hoặc bảo trì.

Chương 10; Nhóm-LOTOTO
10.1 Quy trình dành cho nhóm-LOTOTO
Khi việc bảo dưỡng và/hoặc bảo trì được thực hiện bởi một đội hoặc bộ phận, Người giám sát khu vực sẽ chỉ định một nhân viên được ủy quyền chính cho nhóm LOTOTO. Nhân viên được ủy quyền chính sẽ điều phối hoạt động của tất cả các thành viên trong nhóm. Quy trình ít nhất phải chứa các yếu tố sau.
10.1.1 - Thiết bị tiếp nhận nhiều khóa sẽ được nhân viên có thẩm quyền chính đặt trên thiết bị cách ly năng lượng.
10.1.2 - Nhân viên được ủy quyền chính sẽ đặt khóa của mình lên thiết bị nhiều khóa.
10.1.3 - Mỗi nhân viên được ủy quyền sẽ đặt thiết bị LOTO cá nhân của mình vào thiết bị đa khóa trước khi bắt đầu làm việc và sẽ tháo thiết bị của mình khi kết thúc ca làm việc.
10.1.4 - Khi tất cả công việc dịch vụ và/hoặc bảo trì hoàn tất, mỗi nhân viên được ủy quyền sẽ tháo thiết bị LOTO của mình và nhân viên được ủy quyền chính sẽ tháo khóa của mình cuối cùng.
10.1.5 - Nhân viên được ủy quyền chính sẽ tháo thiết bị chấp nhận nhiều khóa ra khỏi thiết bị cách ly năng lượng. Máy hoặc thiết bị có thể được cấp điện và kích hoạt trở lại (xem chương 8).

Chương 11; Thay đổi ca hoặc nhân sự
Khi thay đổi ca hoặc nhân sự xảy ra trong khi thiết bị đang được đặt trong LOTOTO, thì (những) người giám sát Khu vực và Người phụ trách An toàn sẽ xác nhận rằng các quy trình được thực hiện để đảm bảo bảo vệ nhân viên liên tục trong suốt ca làm việc và những thay đổi của nhân viên. Nhân viên được ủy quyền vào khu vực làm việc phải gắn ổ khóa vào đúng vị trí trước khi nhân viên ra về tháo khóa. Việc xác minh LOTOTO phải được thực hiện trong mỗi ca trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào. Việc xác minh này phải được thực hiện bởi nhân viên được ủy quyền chính cho ca làm việc sắp tới.

Chương 12; Đánh giá thủ tục LOTOTO
12.1 Đánh giá
Công ty [Tên công ty] sẽ tiến hành đánh giá chính sách này và các quy trình đã nêu ít nhất hàng năm để đảm bảo an toàn cho nhân viên của chúng tôi và tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn hiện hành.
Người phụ trách An toàn, Bộ phận Thích hợp và nhân viên được ủy quyền (không trực tiếp tham gia vào việc sử dụng quy trình kiểm soát năng lượng đang được kiểm tra) sẽ thực hiện kiểm tra định kỳ. Việc kiểm tra sẽ bao gồm việc xem xét giữa Người an toàn và từng nhân viên được ủy quyền về trách nhiệm của nhân viên đó theo quy trình kiểm soát năng lượng đang được kiểm tra. Người sử dụng lao động phải xác nhận rằng việc kiểm tra định kỳ đã được thực hiện. Chứng nhận phải xác định máy móc hoặc thiết bị đang sử dụng quy trình kiểm soát năng lượng, ngày kiểm tra, nhân viên tham gia kiểm tra và người thực hiện kiểm tra.

12.2 Tài liệu đánh giá
Tài liệu đánh giá phải bao gồm máy móc hoặc thiết bị mà LOTOTO đã được sử dụng, ngày kiểm tra, nhân viên tham gia kiểm tra và tên của nhân viên kiểm tra.

Phụ lục A: Mẫu đánh giá năng lượng

Máy móc thiết bị:
Số ID:
 
Loại năng lượng Cường độ năng lượng Vị trí Năng lượng dự trữ 1 Thiết bị cách ly năng lượng cần thiết
Điện V        A
V        A
V        A
V        A
     
hp       lb
hp       lb
hp       lb
hp       lb
     
Khí nén psi psi psi psi      
Thủy lực bar bar bar bar      
Khác        
Khác        

1 Năng lượng được lưu trữ dưới dạng pin, lò xo, tụ điện, v.v.
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây